SVEN   Sök:

Svenska Höftprotesregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister. Registret har sedan 1979 registrerat utförda primära totala höftproteser i Sverige. En väsentlig del är att alla omoperationer registreras, vilket möjliggör analys av komplikationer i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Individuella patientdata som ålder, kön, diagnos, operationsteknik och använd protestyp registreras och sedan 2002 inkluderas även individuellt utfall såsom smärtlindring, tillfredsställelse och hälsorelaterad livskvalitet.

Sedan 2005 registreras även så kallade halvproteser, som i huvudsak sätts in på patienter, som brutit lårbenshalsen.

Registrets huvuduppdrag är verksamhetsanalys, förbättringsarbete och klinisk forskning med målet att ge den enskilda patienten optimal vård. Registret stöds sedan 1989 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Västra Götalandsregionen. Styrelse och styrgrupp tillsätts i samråd med Svensk Ortopedisk Förening. Styrelsen består av professor Göran Garellick, professor Johan Kärrholm, docent Cecilia Rogmark, professor emeritus Peter Herberts, docent Ola Rolfson, professor Henrik Malchau och överläkare Hans Lindahl. Styrelsen är ansvarig för denna webbplats. Läs mer

Årsrapport avseende verksamhetsåret 2014 (pdf)

Kompletterande tabeller som inte finns i årsrapporten för 2014 (pdf)

Prelimär årsrapport avseende verksamhetsåret 2014 (tabellverk) (pdf)

Patientinformation om nya patientdatalagen (pdf)

Begäran om registerutdrag (pdf)

Begäran om utträde (pdf)

N Y H E T E R 

Lördag 21 maj kl 9.00 till söndag 22 maj kl 15.00 sker nästa planerade underhåll på vår maskinpark. Arbetet innebär att störningar kan förekomma, varför registreringar i HipFact bör undvikas.

För dig som är patient eller anhörigFör dig som rapporterar till registret eller vill ta del av dess resultatFör dig som är beslutsfattare inom vården

Denna webbplats underhålls av Svenska Höftprotesregistret. Webbplatsen använder cookies. Vi använder en sessionscookie för att följa dig som användare medan du är uppkopplad mot vår server. Informationen lagras på din dator men försvinner när du stänger webbläsaren. En bestående cookie används för att komma ihåg inställningar du gjort och denna cookie lagras permanent på din dator. Din webbläsare behöver vara inställd att acceptera cookies för att webbplatsen skall fungera på bästa sätt.
Copyright © 2016 Svenska Höftprotesregistret.