SVEN   Sök:

5.2 Öppet redovisade resultat

Svenska Höftprotesregistret redovisar en stor mängd olika resultat. De flesta resultaten anges som medelvärden på nationell nivå. Registrets årsrapporter har alltsedan starten varit helt öppna. Sedan registret blev Internet-baserat finns rapporterna att ladda ner i så kallat PDF-format från registrets hemsida.

Nedan följer exempel pår resultatvariabler som redovisas öppet per sjukhus av Höftprotesregistret.

  • Protesöverlevnad, dvs hur många höftproteser som sitter kvar utan utbytesoperation efter 5 och 10 år. Detta anger i första hand den aktuella klinikens behov av omoperationer på lång sikt med mekanisk lossning som huvudorsak till omoperation.
  • Omopererade inom 2 år efter första operationen. Detta resultat visar i första hand sjukhusets behov av omoperation på grund av infektion och upprepade episoder av urledvridningar.
  • Tillfredsställelse och hälsorelaterad livskvalitet, som avser hur nöjda och smärtlindrade patienterna är efter höftoperationen. Sjukhusets medelvärden är listade i tabellen.

Senaste årsrapporten

Copyright © 2017 Svenska Höftprotesregistret.