SVEN   Sök:

Svenska Höftprotesregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister. Registret har sedan 1979 registrerat utförda primära totala höftproteser i Sverige. En väsentlig del är att alla omoperationer registreras, vilket möjliggör analys av komplikationer i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Individuella patientdata som ålder, kön, diagnos, operationsteknik och använd protestyp registreras och sedan 2002 inkluderas även individuellt utfall såsom smärtlindring, tillfredsställelse och hälsorelaterad livskvalitet.

Sedan 2005 registreras även så kallade halvproteser, som i huvudsak sätts in på patienter, som brutit lårbenshalsen.

Registrets huvuduppdrag är verksamhetsanalys, förbättringsarbete och klinisk forskning med målet att ge den enskilda patienten optimal vård. Registret stöds sedan 1989 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Västra Götalandsregionen. Styrelse och styrgrupp tillsätts i samråd med Svensk Ortopedisk Förening. Styrelsen består av docent Ola Rolfson, professor Johan Kärrholm, docent Cecilia Rogmark och professor Henrik Malchau. Styrelsen är ansvarig för denna webbplats. Läs mer

Prelimär årsrapport avseende verksamhetsåret 2015 (pdf)   

Prelimär årsrapport avseende verksamhetsåret 2015 (tabellverk)(pdf)

Patientinformation om nya patientdatalagen (pdf)

Begäran om registerutdrag (pdf)

Begäran om utträde (pdf) 

N Y H E T E R 

Nästa serverhelg blir först 28-29 januari 2017, alltså efter IT-plattformsbytet. Mer information senare. 

Måndag 20 februari kl 15.00 - Halvtidskontroll Peter Cnudde

Preliminär årsrapport avseende verksamhetsåret 2015 (tabellverk) finns nu utlagd på hemsidan. Den tryckta Årsrapport 2015 kommer senare i höst.

För dig som är patient eller anhörigFör dig som rapporterar till registret eller vill ta del av dess resultatFör dig som är beslutsfattare inom vården

Denna webbplats underhålls av Svenska Höftprotesregistret. Webbplatsen använder cookies. Vi använder en sessionscookie för att följa dig som användare medan du är uppkopplad mot vår server. Informationen lagras på din dator men försvinner när du stänger webbläsaren. En bestående cookie används för att komma ihåg inställningar du gjort och denna cookie lagras permanent på din dator. Din webbläsare behöver vara inställd att acceptera cookies för att webbplatsen skall fungera på bästa sätt.
Copyright © 2017 Svenska Höftprotesregistret.